Tam graliśmy

Rockasta - premiera p?yty! + Quo Vadis + Nikt + Nex

11
Mar
2016

11 marzec 2016 19:00

DK S?owianin Jzefa Korzeniowskiego 7, Szczecin, PolskaRockasta - premiera p?yty! + Quo Vadis + Nikt + Nex

Dnia 11 marca 2016 r. Rockasta zagra?a koncert w szczeci?skim DK S?owianin z okazji promocji debiutanckiego albumu zatytu?owanego "Caste of Titans"?. Na kr??ku znalaz?o si? 13 utworow w nietypowych aran?acjach stanowi?cych unikalne zestawienie kompozycji autorskich z muzyk? klasyczn?. Dynamiczne, a niekiedy klimatyczne partie akordeonowe, przeplataj?ce si? z mocno osadzonym akompaniamentem i szybkimi solowkami gitary, stanowi? wyraz pewnej symboliki, ktor? s?uchacz ma okazj? indywidualnie odkry?. Go?cinnie wyst?pi?y rownie? zespo?y: Quo Vadis, Nikt oraz Nex.

DK S?owianin

Jzefa Korzeniowskiego 7, Szczecin, Polska
Pokaż trasę